Hoppa till innehåll

Lyckad städupphandling -våra 5 bästa tips!

Lyckad städupphandling

Vi vet att det kan vara svårt att få till en lyckad städupphandling

För en lyckad städupphandling är det mycket som ska bli rätt. Exempelvis ska personalen hos leverantören ha bra arbetsvillkor. Samtidigt behöver kvaliteten på städningen motsvara förväntningarna. Företaget du är på väg att teckna avtal med ska vara en trygg partner över tid samt vara flexibel. Leverantören behöver vara öppen för att följa med på den resa just ert företag har framför sig. Städbranschen är idag en djungel av både oseriösa och seriösa aktörer på marknaden. Det kanske är extra svårt i Stockholm då det finns tusentals företag som arbetar med just städning i Stockholm. Därför tänker vi att våra 10 bästa tips till dig som ska  upphandla städning i Stockholm kommer att hjälpa er välja en seriös städleverantör.

1 – Undersök prissättningen

Sällan hittar du produkter och tjänster till bra kvalitet bland de lägsta priserna. Det finns ofta bakomliggande problem hos de leverantörer som erbjuder de lägsta priserna. Som t ex arbetsvillkor och avtal för de anställda. Almega har gjort en sammanställning baserad på kända fasta kostnader inom branschen, ett underlag för vad en städtimme bör kosta. Du kan ladda ner Almegas kostnadsberäkning här i pdf format.

Det är människor som ska utföra tjänsterna i era lokaler, säkerställ att dom har goda arbetsvillkor i er upphandling.

Du bör ställa frågor till leverantörerna om utbildningsplan för personalen. Erfarenhet och löpande utbildning är viktiga aspekter för kvalitet i leveranserna. En annan fråga du bör ställa är om de har kollektivavtal.

kontorsmiljö

2 – Bistå med underlag

För att de som svarar på upphandlingen ska ges möjlighet att kunna ge en så bra offert som möjligt är det underlag som du skapar viktigt. Dessa förberedelser och underlag är bra att ha klart för en lyckad städupphandling:

  • Bjud in offertgivarna så de får se era lokaler.
  • Redogör för den totala ytan som ska städas.
  • Beskriv fördelningen mellan olika golvmaterial som textila golv, trägolv, plastgolv, stengolv.
  • Beräkna ungefärligt antal personer som vistas i lokalerna dagligen både anställda och besökare.
  • Ta fram och bifoga ritningar över lokalerna i upphandlingsunderlaget.
  • Skriv ner de önskemål du har om frekvens, funktion, behovsanpassning, utförandetidpunkter eller annat.

3 – Kontakta referenser

För att du ska känna dig trygg med att du kommer att göra en lyckad städupphandling rekommenderar vi att du verkligen ber om referenser. Och att du sedan kontaktar dem.

4 – Auktoriserad av Almega

Almega är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för tjänsteföretag.

Det är bra för dig att veta att det inte ställs några direkta krav för ett medlemskap, medlemmar får använda Almega logotypen. Du behöver också tänka på är att det är skillnad mellan att vara medlem i Almega och att vara auktoriserad serviceentreprenör.

Som auktoriserad serviceentreprenör finns det krav på att leverantören uppfyller samtliga auktorisationskriterier. Dessa företag granskas löpande och de kan tappa sin auktorisation om det visar sig att de inte sköter sig.

Vi rekommenderar att du kontrollerar att tänkta leverantörer är auktoriserade serviceentreprenörer. De ska då ha ett intyg som är lätt att bifoga anbudet. Du kan utgå från auktorisationskriterierna som vägvisare mot en lyckad städupphandling.

ISO -kriterie för en lyckad städupphandling

5 – ISO-certifiering

Det finns flera olika ISO-certifieringar, bland annat ISO 9001 Kvalitet eller ISO 14001 Miljö. ISO har egen hemsida på engelska där du kan läsa om de olika certifieringar som finns. Swedish Standards Institute har bra beskrivningar på Svenska, du kan läsa mer här ISO9001 och här ISO14001.

En ISO-certifierad leverantör jobbar kontinuerligt med att förbättra sin verksamhet. De sätter upp mål och skapar aktiviteter för att nå målen. Detta arbete ska genomsyra hela verksamheten och samtlig personal ska vara införstådd med vilka mål företaget arbetar mot och hur man ska uppnå dem.

De certifierat företagen blir årligen granskade av ett externt certifierings företag, exempelvis av Bureau Veritas. Dessa kommer ut och går på plats igenom arbetet och synar företaget i sömmarna för verifiera att certifieringskraven uppfylls.

Att i sin städupphandling ställa krav på ISO certifiering av antingen ISO9001 eller ISO14001 eller båda två är riktigt bra, det ställer stora krav på arbetsgivaren och garanterar att man arbetar seriöst med både miljö och kvalitet i sin verksamhet.

Kontakta oss idag för hjälp med din upphandling

Med 25 års branscherfarenhet och bistår vi på Solution of Quality dig gärna vid nästa upphandling.

Vi samarbetar idag med flera fastighetsägare i Stockholm, vill du veta mer om hur vi jobbar, kontakta oss idag, via knappen nedan. Vi är ISO-certifierade för kvalitet och miljö, samt är ett Almega auktoriserat serviceföretag. För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg och vet att vi som leverantör investerar i kvalitet och ständiga förbättringar.

Bra att vet är också att när du tecknar avtal med oss som ny kund får du alltid 10 % avdrag på din första faktura. Välkommen att skicka en e-post till mig idag för en kostnadsfri genomgång av dina fastigheter.

När du tecknar avtal med oss som ny kund får du alltid 10 % avdrag på din första faktura. Välkommen att skicka en e-post till oss idag för en kostnadsfri genomgång av dina fastigheter.

Den här hemsidan tillämpar cookies. När du fortsätter använda sidan så godkänner du vår användning av cookies.   Personuppgifter och cookies