Hoppa till innehåll

ISO-certifiering För Kvalitetsledning 9001 Och Miljö 14001

  • Kvalitet
start header quality

ISO 9001 och 14001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning avsedd för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 14001 fastställer krav för, och ger vägledning inom, ledningssystem på miljöområdet. Syftet med ISO 14001 är att verksamheter kontinuerligt ska kunna arbeta med att minska sin totala miljöbelastning. Standarden ger ledningen ett gott verktyg för kontroll över miljöarbetets utveckling.

Trygghet för oss som företag och för dig som kund!

Solution Of Quality Sweden AB har gått från att vara ett litet företaget till att bli det lite större företaget. Under hösten 2020 har vi blivit certifierade för ISO 9001 och 14001.

Jag är stolt över att efter nästan 1 1/2 år inom Facility Management branschen kunna visa att min idé håller. Under den förhållandevis korta tiden har Solution of Quality utvecklats från en idé till ett ISO-certifierat företag! Detta utgör en extra trygghet både för oss och för dig som kund. Rutiner, processer och arbetssätt finns dokumenterade och fungerar bra. Vårt fokus på hållbarhet och miljö är i fokus i vår verksamhet och nu kan vi visa det ännu mer konkret och tydligt. I början fick vi slåss för vårt budskap, idag ringer företag till oss för ett samarbete.

SQ har sedan våren 2020 strukturerat genomfört arbetssättsprojektet ”Way of Working” i syfte att både förbättra bolagets verksamhet på lång sikt och att nå upp till kraven för relevanta ISO-standarder.
Nu är arbetet i hamn och SQ är, genom ackrediteringsorganet Svensk Certifiering Norden AB certifierade inom kvalitetsledning (ISO 9001), miljö (ISO 14001).

Många som bidragit till vår ISO-certifiering

Men som alltid så ligger det många människors engagemang bakom denna framgång. Inte minst SQ anställda, som nästan alla jobbar kvar sedan starten och som bidragit med sin erfarenhet och kunskap. Men också våra leverantörsföretag, stora som små och deras samarbetsvilja att nå ett resultat inom miljö och kvalitet.

Det känns fantastiskt kul att vi har blivit godkända för de här två ISO-standarderna. Det är
ett kvitto på att det goda arbete vi gör med att ge våra kunder riktigt bra leveranser verkligen
fungerar. Certifieringen i sig är ett led i att skapa en stark organisation med kontinuerlig
förbättring av leverans och service för dig som kund.

Jag är Tacksam över detta, och ser fram emot att ännu fler kopplar sig till oss och vår strävan för ett hållbart arbete.

Tack alla för att ni finns.

CEO
Chrisstie Nikolaidou

Den här hemsidan tillämpar cookies. När du fortsätter använda sidan så godkänner du vår användning av cookies.   Personuppgifter och cookies