Hoppa till innehåll

ISO 45001 -nu får vi arbetsmiljöcertifiering

Vi har under det senaste året arbetat med förberedelser för att bli certifierade enligt ISO 45001 – arbetsmiljö. Att vi är ISO-certifierade i både miljö och arbetsmiljö innebär att ett ackrediterat certifieringsorgan kontrollerar att verksamhetens miljöpåverkan minskar och att arbetsmiljön ständigt förbättras. Vår miljöpåverkan sker främst genom rätt användning av kemikalier i lokalvården. Vi förbättrar arbetsmiljön om lokalvårdaren har ergonomisk kompetens, lämplig utrustning och att utförandet är planerat utifrån den enskilde medarbetaren.

Vi använder alltid miljömärkta kemikalier eller sådana som har ringa miljöpåverkan. Alla medarbetare har lärt sig att dosera rätt. Det här är faktorer som inte bara påverkar yttre miljön utan även arbetsmiljön eftersom det minimerar hälsoriskerna i hanteringen.

Många inköpare är måna om att anlita ISO certifierade företag. Detta förstår vi eftersom det är en garant för att ledningssystem, metoder och rutiner finns på plats. Samt att de efterlevs!

ISO 45001 – en bra arbetsmiljö hjälper oss att leverera professionella tjänster

Förbättring av arbetsmiljön gör vi genom att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi utbildar personalen i dessa och även i ny teknik. Dessutom följer vi regelbundet upp hur arbetet utförs ergonomiskt.

I och med att vi den 12/4 blir certifierade enligt ISO 45001 så vet du att vi:

  • Använder säkra metoder, rätt utrustning och följer föreskrifterna för hantering av kemikalier
  • Arbetar med den psykosociala arbetsmiljön
  • Utvärderar lagefterlevnaden
  • Samverkar mellan ledning och medarbetare.

Dessutom följer ledningen kontinuerligt upp arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöcertifiering – bra för dig som kund

När våra medarbetare mår bra och trivs så gör de också ett bra jobb. Detta är vår övertygelse, vi verkar för att vårda vår viktigaste resurs -personalen.

Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra oss. Vi är måna om våra kunder, vilket vi vill visa genom handling i hur vi sköter vårt eget företag. När våra medarbetare trivs och mår bra så gör de också ett bra jobb. Vi är måna om att ge dig som kund en positiv kundupplevelse, därför är vår interna arbetsmiljö en viktig nyckel.

12/4 har vi ISO revision. Vi är tidigare certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, nu lägger vi till ISO 45001.

Vi bokar gärna in ett möte med dig för att berätta mer om vad detta innebär för dig som vill bli kund hos oss.

Solution of Quality levererar samtliga tjänster inom kontorsservice, fastighetsskötsel och städning. Kontakta oss idag via telefon 08-121 322 00, eller via e-post.

Den här hemsidan tillämpar cookies. När du fortsätter använda sidan så godkänner du vår användning av cookies.   Personuppgifter och cookies