Hoppa till innehåll

Fastighetsservice -bra för byggnaderna och din plånbok

Vad är fastighetsservice?

Löpande skötsel, underhåll och tillsyn av dina fastigheter ingår i begreppet fastighetsservice. Detta är en relevant och viktig del av fastighetsägandet. Det handlar om att både bibehålla och på sikt öka värdet på fastigheterna. Dessutom riskerar en dåligt underhållen fastighet att snabbt bli oattraktiv och sjunka i värde. Det första intrycket börjar ju redan utanför byggnaden när det kommer besökare.

fastighetsservice

Både fastighetsskötsel och teknisk förvaltning ingår i fastighetsservicen.

Fastighetsskötsel innebär allt från yttermiljö som fönster, fasad, sopning och snöskottning till att byta lampor, laga kranar och annan service. De mer tekniska tjänsterna innebär t ex ventilationsservice, service på hissar och så vidare.

Den löpande driften av fastigheten är inte en del av underhållet. Detta är regelbundna servicetjänster som t ex trappstädning.

Det finns stora fördelar med att ha koll på all service under året genom en underhållsplan.

Man kan säga att fastigheten genom hela sin livstid behöver regelbunden och daglig tillsyn och skötsel. Detta är bra både för dem som vistas i byggnaderna och för fastighetsägaren. Det handlar om att fastigheten som funktion ska fungera under lång tid samt att den ska bibehålla och öka i värde över tid.

Skillnaden mellan planerat underhåll & avhjälpande underhåll

En underhållsplan kan ses som ett årshjul där det ligger underhållsaktiviteter utspridda under året. Detta gör att du får kontroll över alla aktiviteter och kostnader. Med allt underhåll samlat hos en och samma leverantör blir priset också lägre samt att allt samlas på samma faktura. Detta ger dig en god överblick över hela året.

Avhjälpande underhåll innebär mer akuta insatser, när något går sönder eller inte fungerar. Dessa beror ofta på att underhållsplan saknas eller att den inte efterlevs. Detta innebär att eftersatt fastighetsunderhåll ger ofta stora kostsamma insatser och sämre kontroll. Sedan uppstår det självklart oväntade och akuta saker ibland.

Sammanfattat så vill man undvika avhjälpande underhåll i så stor utsträckning som möjligt då det kan bli väldigt kostsamt. En större händelse som t ex vatten från en läcka kan ställa till mycket för dem som vistas i fastigheterna.

SOFQ fastighetsservice

Fastighetsservice är en bra investering

Regelbunden och planerad service på dina fastigheter sparar pengar åt dig då du slipper ad hoc reparationer och andra akuta utryckningar.

SOFQ finns i Kista och hjälper kunder inom hela Stockholm. I våra uppdrag så planerar, utför och utvärderar samtliga tjänster inom fastighetsservice. Allt utifrån de specifika krav som ställs. Vi hjälper dig gärna att göra en bedömning av vilka behoven är för just era fastigheter. Kontakta oss för att boka ett möte och få en plan utifrån era krav.

Solution of Quality levererar tjänster inom Facility Management och städning i Stockholm.

iso 9001 logo
iso 14001 logo
ISO 45001
almega logo

Den här hemsidan tillämpar cookies. När du fortsätter använda sidan så godkänner du vår användning av cookies.   Personuppgifter och cookies