Hoppa till innehåll

En god arbetsmiljö är mycket bra för er lönsamhet

n god arbetsmiljö där man vill vara

En god arbetsmiljö består av flera faktorer

Att skapa en god arbetsmiljö är inte bara en ”mysfaktor” för att medarbetarna ska trivas på jobbet. Det handlar om så mycket mer. Arbetsmiljön är grundläggande för effektivitet och att ni skapar bra resultat i verksamheten.

Det handlar om både den fysiska och psykiska miljön på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla medarbetare mår bra på jobbet. Detta innebär att även hälsofrämjande åtgärder och möjlighet till rörelse är faktorer som ni behöver ta hänsyn till i ert arbetsmiljöarbete. Samt att alla medarbetare tillsammans utgör varandras arbetsmiljö. Spelregler och värderingar har en viktig roll i den psykosociala arbetsmiljön.

En annan viktig faktor är hur lokalerna är utformade samt att det är säkert att vistas där. Säkerhet handlar både om maskiner, höjder men även saker som hygien och att det finns tydliga rutiner för städning.

Vad är en bra arbetsmiljö?

Detta handlar mycket om att alla faktorer finns på plats och arbetsmiljön inte skapar problem eller ohälsa hos medarbetarna.

Den mer ”vardagliga” goda arbetsmiljön som alla märker av är hur lokalerna är utformade, möblering, ventilation och den övergripande trivseln. Med växter kan ni skapa en naturlig och trevlig inomhusmiljö. Gröna växter bidrar dessutom till bra luft.

7 Tips för er arbetsplats

För att ni ska ha grundläggande förutsättningar för trivsel och välmående på er arbetsplats rekommenderar vi att ni har tydliga rutiner och checklistor för städtjänster och underhåll.

Här är några exempel på vad ni bör ha på plas:

  • Regelbunden och återkommande lokalvård
  • Hygienrutiner som desinfektion av händer och ytor, det är viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder för att hindra smittspridning
  • Hantering av avfall och återvinning
  • Genomför åtgärder för att minska risker, ni ska t ex inte ha synliga sladdar som man kan snubbla på
  • Gör ronderingar i lokalerna för kontroller
  • Installera belysning som är optimerad för arbetsuppgifterna
  • Se till att det finns plats i lokalerna för pauser men även för rörelse
god arbetsmiljö

Att arbeta med arbetsmiljön är bra för lönsamheten

Du kanske främst tänker att det finns lagar och regler som styr detta område. Och så är det absolut! Men ur ett medarbetarperspektiv så är arbetsmiljö också en viktig del av hur man trivs på jobbet. En bra arbetsplats har fungerande lokaler, bra stämning och såklart möjlighet till hälsofrämjande åtgärder.

Medarbetare som trivs och känner sig motiverade gör såklart också ett bättre jobb. Och här tänker vi att lönsamheten kommer in. Det är ju oftast medarbetarna som är kärnan i verksamheten. De som håller allt rullande och levererar dag efter dag. Så visst är detta en viktig fråga för er verksamhet!

Behöver ni hjälp att se över era lokaler och arbetsplatser?

Som helhetsleverantör till arbetsplatser har Solution of Quality flera lösningar för en tryggare och mer trivsam arbetsplats. 

Kontakta oss idag så besöker vi er arbetsplats och tittar på vilka åtgärder som skulle hjälpa er förbättra er inomhusmiljö. Du når oss via telefon 08-121 322 00, eller via e-post nedan.

Den här hemsidan tillämpar cookies. När du fortsätter använda sidan så godkänner du vår användning av cookies.   Personuppgifter och cookies