Hoppa till innehåll

Arbetsmiljö -nu satsar vi på ISO 45001

Arbetsmiljö -ISO 45001

Äntligen dags för certifiering i arbetsmiljö

Vi har under året arbetat med att förbereda oss för certifiering enligt standard iso 45001, som är en ledningssystemstandard för arbetsmiljö.

Solution of Quality är ett företag i ständig utveckling. Vi är måna om att skapa ett stort förtroende för oss och våra tjänster. Syftet är även att vara en bra arbetsgivare -vår viktigaste tillgång är våra medarbetare! Därför prioriterar vi den här insatsen just nu.

Som er servicepartner är vi seriösa och tar ansvar. Vi levererar våra tjänster enligt krav i ISO 9001- och tar miljöhänsyn  enligt ISO14001. Nu certifierar vi även  vårt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001 (du kan läsa mer här). Vi har involverat både ledning, personal och arbetsmiljöombud som har medverkat och blivit utbildade i arbetsmiljökunskap samt rutiner för hälsa och hållbarhet. Certifiering äger rum i  november 2021.

Vi tror att det är viktigt för dig som kund att veta att ni anlitar en seriös leverantör för städning eller tillhörande tjänster. 

Viktigt arbete med att förbättra arbetsmiljön iom ISO 45001

Under tiden som vi förberett oss för certifieringen har vi haft möjlighet att följa upp och göra förbättringar i vår arbetsmiljö. Detta är en ISO standard för hälsa och säkerhet som är viktig för oss. När våra medarbetare mår bra och trivs kan de också nå sin fulla potential i sitt arbete. I våra bransch är det vanligt med arbetsrelaterade olyckor, detta vill vi undvika med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Standarden ohsas 18001 har blivit iso 45001 2018, och att ha denna certifiering är en viktig milstolpe för oss.

Som certifierad enligt iso 45001 har vi tre ISO certifieringar. De andra två är ISO 9001 och ISO 14001.

Detta innebär ISO 45001 -i korta drag

Kraven som ställs för att bli certifierad utgör underlag för ett gott men också medvetet  styrt arbetsmiljöarbete. Det går djupare än Afs 2000:1 SAM.

För att vi ska kunna bli certifierade så ska vi ha ett ledningssystem för arbetsmiljö. Certifieringen innebär att en tredje part , certifieringsorganet, kontrollerar att  vi uppfyller standard- och lagkrav.

Standarden ställer bland annat krav inom följande områden:

  • Säkra metoder, rätt utrustning och hantering av kemikalier
  • psykosocial arbetsmiljö
  • Kontinuerlig uppföljning av ledningen
  • Lagefterlevnad som utvärderas
  • Samverkan mellan ledning och medarbetare.

Här kan du höra mer om vad detta innebär rent konkret:

Anna Gruffman, ordförande i den svenska kommittén för arbetsmiljöledning

Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra oss. Vi är måna om våra kunder, vilket vi vill visa genom handling i hur vi sköter vårt eget företag. När våra medarbetare trivs och mår bra så gör de också ett bra jobb. Vi är måna om att ge dig som kund en positiv kundupplevelse, därför är vår interna arbetsmiljö en viktig nyckel.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

För att du ska känna dig extra välkommen som ny kund hos oss erbjuder vi dig 10 % rabatt på din första faktura. Kontakta oss idag för ett första samtal så att vi kan få lära känna dig lite mer och kunna skapa en bild av hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Den här hemsidan tillämpar cookies. När du fortsätter använda sidan så godkänner du vår användning av cookies.   Personuppgifter och cookies