StartUps

Vi tror på socialt entreprenörskap som en stark samhällsförändrande kraft. Vi stöttar därför sociala entreprenörer som utvecklar innovativa och hållbara lösningar som motverkar utanförskap. Vi stödjer idéer och projekt som bidrar till ett bättre samhälle. Vi finns för att främja människors idéskapande och erbjuder stöd i processen när idéer ska förverkligas till levande verksamheter. Genom C-företagande kan vem som helst driva sin idé och fakturera utan att ta riskerna som företagare. Vi stödjer civila samhället med inkubatorkompetens och arbetsgivarnätverk för nya vägar till arbete genom startups och företagande.

Vi skapar tillväxt genom erfarenhet,
Anslut dig till vårt stora nätverk som har erfarenhet och kompetens för att hjälpa dig med ditt företagande.

 För Entreprenörer

Gå med i vårt nätverk för entreprenörer. Vi på sofq vet vad entreprenörer behöver, och det är utifrån det vi har satt ihop vårt erbjudande till er med grunden i finansiering och nätverk med erfarna alumner.

Syfte är att bygga broar mellan (kompetens, erfarenhet) och entreprenörer genom att främja samarbete och överföring av kunskap genom events och seminarier, mentorskap, match-making och innovationstävlingar.