ORGANISATIONSUTVECKLING

Ett ledningssystem är grundverktyget för att förverkliga och utveckla verksamhetsidén. Bygger detta på ISO-standarder och lagkrav kan det identifieras och förändras efter marknaden. Inåt skapar det handlingskraft hos medarbetare och utåt förtroende hos kunder och intressenter.

Vår konsult arbetar enkelt och erfaret med företags ledningssystem vari ingår utveckling av affärsplanering, kund- och medarbetarfokus, mål- och processinriktning, lärande och ständiga förbättringar. Implementering och utveckling av ledningssystemet resulterar i att verksamheten kan klara tredjepartscertifiering.

Vi har färdiga koncept för införande av 9001, 14001, 45001, 26000, 27001/GDPR (kvalitet, miljö, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande och informationssäkerhet med GDPR) och aktuella författningskrav.

Projekt & Utbildning för ISO 9001 & ISO 14001

GDPR

Projekt & Utbildning för AFS 2001:1 (ISO 45001)

Serviceavtal för ledningssystem