Kvalitets- och miljöledning i SOFQ

SOFQ är ett nytt företag men dess ledning har lång erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete och ständiga förbättringar baserade på ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). När vi nu utvecklar verksamheten använder vi oss av standardkriterierna för att uppnå den kundtillfredsställelse som krävs för framgång på marknaden. Se våra policyer under flik för Policyer. När det gäller kvalitet följer vi vår egen policy som vi minst årligen tillsammans med andra kravuppfyllelser granskar och reviderar.

Verksamhetens miljörisker bedöms och för miljöaspekter med högst riskvärde utvecklas åtgärdsplaner. Bindande legala och andra krav bevakas och förs vid behov upp i åtgärdsplanen.

Utöver kriterierna i ISO 14001 använder vi oss Svanens miljökriterier. Det betyder främst användning av miljömärkta/miljövänliga kemikalier i daglig lokalvård och euroklass 6 vad gäller bilar.

På underleverantörer ställer vi samma krav som på oss om vi själva skulle utfört tjänsten. För såväl kvalitet och miljö mäts miljöarbetets prestanda.

Med vår utveckling bygger vi successivt upp vårt ledningssystem efter standardkriterier och räknar med att under 2020 bli certifierade av tredje part. I detta arbete har vi externt systemstöd med konsult med lång och meriterande erfarenhet.

24/7 Support

Hög tillgänglighet, Vi kan ta emot felanmälningar dygnet runt på årets alla 365 dagar.

Måndag - Fredag

Vill ni anlita oss eller veta mer om våra tjänster? Vänligen fyll i intresseanmälan så hör vi av oss till er. Varmt välkommen till oss på Solution of Quality Sweden