GDPR

Solutions Of Quality agerar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sina medarbetares räkning och ansvarar för att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig lag.

Här kan du läsa övergripande om vad Solutions Of Quality gör för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).  

Några av de saker Solutions Of Quality gör för att  hantera personuppgifter i enlighet med GDPR: 

  • Solutions Of Quality kan agera som personuppgiftsbiträde för sina klienters räkning eller som personuppgiftsansvarig för sina medarbetares och anställdas räkning. När Solutions Of Quality agerar som personuppgiftsansvarig kommer vi att avgöra medlen för och arten av databehandlingen. Oavsett vilken roll Solutions Of Quality har, följer vi givetvis lagen. 
  • När Solutions Of Quality agerar som personuppgiftsbiträde behandlas personuppgifter helt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och de instruktioner som gäller för personuppgiftsansvariga. 
  • Anställda på Solutions Of Quality får årlig utbildning i både personuppgiftsskydd och säkerhetsföreskrifter. Ytterligare utbildning har genomförts i samband med införandet av GDPR. 
  • Solutions Of Quality samarbetar med externa experter för att granska och upprätthålla våra fortlöpande säkerhetsåtgärder för att skydda våra system och garantera att dina personuppgifter är säkra. Tillägg till och modifieringar av dessa säkerhetsföreskrifter kommer att göras för att uppfylla GDPR. 
  • De som är registrerade under GDPR har fått utökade och stärkta rättigheter, inklusive rätten att bli informerad, rätten till tillgång, rätten till rättelse, rätten till radering med mera (”De registrerades rättigheter”). Den registrerade kan åberopa de registrerades rättigheter för att ändra, rätta, spärra eller radera de personuppgifter som finns hos Solutions Of Quality eller för att invända mot Solutions Of Quality databehandling. Om du vill använda någon av dina rättigheter som registrerad, vänd dig då till din kontakt på Solutions Of Quality. Solutions Of Quality kan på grund av upprättade kontrakt eller lagstiftning vara begränsade i vilka åtgärder vi kan vidta eftersom vi kan vara förpliktade att behålla uppgifterna under en viss tid. Ett exempel: När vi har betalat skatt för din räkning behåller vi dina personuppgifter så länge som det krävs av skattemyndigheten enligt lag. Du hittar en mer utförlig förklaring av dina rättigheter i Solutions Of Quality globala sekretesspolicy. 
  • I enlighet med GDPR kommer Solutions Of Quality att föra ett register över de kategorier av personuppgifter som kontrolleras och behandlas. 

Om du har några frågor, så hör gärna av dig till Solutions Of Quality som hänvisar dig till den person inom Solutions Of Quality som arbetar med personuppgiftsskydd.